Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov

Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia Nr. 22/2CN/2020

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia nr. 58/2011 privind organizarea sistenłului de educație nłedicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentlllui de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din Rontânia, cu nłodificările și conłpletările ulterioare, denunłită în continłłare…

Decizia nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 8 ianuarie 2021

În temeiul art. 534 și al art. 535 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: Art. I. Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru…

Anexa la Decizia Biroului executiv național nr. 26/3BExN/2020

puteti consulta si aici decizia https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2020/05/3B26-2020.05.05-26_3BExN_2020-recomandari-masuri-reluare-activitate-integral.pdf Recomandări privind reluarea activității în cabinetele stomatologice Capitolul I Secțiunea 1 Prevederi generale Reprezentanții legali ai unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, sau împuterniciții acestora care au calitatea de medici stomatologi, precum și…

Biroul executiv național

În contextul actualizării periodice a informațiilor privind Coronavirusul SARS-CoV-2 atât la nivel național, cât și la nivel internațional, pe fondul declarațiilor publice ale autorităților de stat privind faptul că starea de urgență nu va mai fi prelungită după data de 14 mai 2020, urmând a fi instituită starea de alertă pe teritoriul României, sub rezerva…

Decizia BexN nr. 25/2020

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19. Textul integral al deciziei poate fi consultat aici. Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical…

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1 Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 CMSR | Martie 2020 Pagina 1 din 16 Colegiul Medicilor Stomatologi din România Informare Ghid ul măsuri lor de protec ț ie socială care…

Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020 a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1. Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1, poate fi consultat aici. Important! Vor fi avute în vedere prevederile specifice din această ultimă revizie a…

Catre colegiile Teritoriale

Către Colegiile teritoriale Dragi colegi, Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe fiecare în parte și din păcate niciuna dintre situații nu este singulară sau izolată. Așa cum ați…

Decizia Bex nr 12

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor…

© Copyright 2017-2020  Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov