Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov

BIROUL EXECUTIV AL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI ILFOV

Avand in vedere:

Ordonanta militara nr 2/21.03.2020;

Adresa CMSR nr 878/20.03.2020,
DECIDE:
Art. 1 Incepand cu data de 22.03.2020 , ora 22,00 , ora Romaniei , se suspenda temporar
activitatea in cabinetele stomatologice. Prin exceptie , sunt permise interventiile stomatologice de
urgenta.
Ar t. 2 Incepand cu data de 23.03.2020 , se suspenda plata cotizatiei datorate de catre
membrii CMS IF, pe perioada determinata de 3 luni.
Art 3. Toti membrii CMS IF au obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare , care
reglementeaza starea de urgenta si regulile sanitare impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii
coronavirusului.
PRESEDINTE CMS IF
Dr. POPA ANGELICA DIANA

About CMDILFOV

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

© Copyright 2017-2020  Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov