Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia Nr. 22/2CN/2020

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia nr. 58/2011 privind organizarea sistenłului de educație nłedicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentlllui de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din Rontânia, cu nłodificările și conłpletările ulterioare, denunłită în continłłare…

Read More

Decizia nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 8 ianuarie 2021

În temeiul art. 534 și al art. 535 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: Art. I. Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru…

Read More