ALEGERI 2023

Vă informăm că în perioada 01-02 noiembrie 2023 se pot depune cereri  pentru  candidatura pentru calitatea de membru in organele de conducere  ale CMS IF .

Alegerile se vor desfasura in data de 11 noiembrie 2023.

Potrivit Regulamentului  Electoral al CMSR  aprobat prin Decizia nr 6/2CN /2023  , candidații trebuie să fie medici inscrisi in CMS IF  care au cotizatia achitata la zi.

O persoana poate candida atat pe lista membrilor Consiliului Local cat si pe cea a reprezentantilor in Adunarea Generala Nationala a C.M.S. R  .

Candidaturile se vor depune personal, la secretariatul CMS  IF cu sediul  in  Str. Av. Popisteanu  nr. 46, sector 1, București ,  in intervalul orar 8 – 12 .

Declaratia de candidatura se va completa pe formular tip care  se poate gasi la secretariatul CMS  IF .