Convocare Adunare Generală a CMS IF, 8 martie 2024

În data de 08.03.2024, ora 11:00, va fi convocată ADUNAREA GENERALĂ, în ședință ordinară.

Ședința va avea loc în sala de evenimente din cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, cu sediul

în oraș Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni nr. 5-11, județ llfov.

Ședința se va desfășura în intervalul orar 11:00-16:00.

La ședință vor participa ca invitați, reprezentanți ai DSP ILFOV și ai Casei de Asigurări de Sănătate llfov.

 

PARTICIPAREA LA ȘEDINȚĂ ESTE PERMISĂ DOAR MEMBRILOR CMS IF.

 

Ordinea de zi :

1. Inventarierea patrimoniului CMS IF

2. Raportul financiar contabil pe 2023

3. Prevederi bugetare pentru 2024

4. Raport activitate 2023

5. Diverse