AVIZĂRI - ACREDITĂRI

1. Acte necesare pentru avizare CMI / CMA

2. Acte necesare pentru avizare SRL

3. Cerere depunere dosar avizare

Taxă avizare CMI/CMA/SRL

Urban – 3000 lei / unit dentar

Rural – 2500 lei / unit dentar

Taxă radiologie (în incinta de sine stătătoare)

Urban – 3000  lei

Rural – 2500  lei