TAXE

 1. Eliberare adeverință – 50 lei
 2. Eliberare certificat de status profesional500 lei
 3. Taxă de transfer200 lei
 4. Taxă radiologie în incinta de sine stătătoare: urban – 3000 lei / rural – 2500 lei
 5. Taxă de schimbare statut juridic al cabinetului medical600 lei
 6. Taxă schimbare sediu de la o locație la alta2000 lei
 7. Taxă de examinare2000 lei
 8. Taxă avizare cabinet CMI/SRL/CMA: urban – 3000 lei/unit dentar;  rural – 2500 lei/unit dentar
 9. Taxa reavizare cabinet - 1000
 10. Taxă înscriere CMS IF - 348
 11. Cotizație lunara - 80 lei