Avand in vedere:

Ordonanta militara nr 2/21.03.2020;

Adresa CMSR nr 878/20.03.2020,
DECIDE:
Art. 1 Incepand cu data de 22.03.2020 , ora 22,00 , ora Romaniei , se suspenda temporar
activitatea in cabinetele stomatologice. Prin exceptie , sunt permise interventiile stomatologice de
urgenta.
Ar t. 2 Incepand cu data de 23.03.2020 , se suspenda plata cotizatiei datorate de catre
membrii CMS IF, pe perioada determinata de 3 luni.
Art 3. Toti membrii CMS IF au obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare , care
reglementeaza starea de urgenta si regulile sanitare impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii
coronavirusului.
PRESEDINTE CMS IF
Dr. POPA ANGELICA DIANA

Leave a Comment