Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din Ronłânia nr. 58/2011 privind organizarea sistenłului de educație nłedicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentlllui de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din Rontânia, cu nłodificările și conłpletările ulterioare, denunłită în continłłare…

Read More

În temeiul art. 534 și al art. 535 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie: Art. I. Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru…

Read More

puteti consulta si aici decizia https://cmdr.ro/wp-content/uploads/2020/05/3B26-2020.05.05-26_3BExN_2020-recomandari-masuri-reluare-activitate-integral.pdf Recomandări privind reluarea activității în cabinetele stomatologice Capitolul I Secțiunea 1 Prevederi generale Reprezentanții legali ai unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, sau împuterniciții acestora care au calitatea de medici stomatologi, precum și…

Read More

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora | revizia 1 Anexă la Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 CMSR | Martie 2020 Pagina 1 din 16 Colegiul Medicilor Stomatologi din România Informare Ghid ul măsuri lor de protec ț ie socială care…

Read More

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată autorităților competente solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent…

Read More