Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată autorităților competente solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent dacă au calitatea de angajatori sau nu.

Textul adresei poate fi consultat aici.

În materialul comunicat autorităților competente s-au menționat următoarele:

  • OUG nr. 30/2020 prevede la art. XI și la art. XV, acordarea, în condițiile prevăzute de actul normativ,  a unor indemnizații salariaților, respectiv profesioniștilor care nu au calitatea de angajatori, dar nu sunt prevăzute măsuri și pentru profesioniștii titulari ai cabinetelor individuale, grupate sau asociate ori asociații din societățile medicale, entități organizate în cazul medicilor stomatologi, în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, care au calitatea de angajator, în condițiile în care aceștia nu au dreptul de a fi angajați ai propriilor forme de exercitare a profesiei, așa cum s-a precizat și în adresele nr. 881/20.03.2020, respectiv nr. 852 și 854/19.03.2020;
  • în cadrul art. XI-XIII din OUG nr. 30/2020 sunt reglementate documentele și modalitatea de  obținere a indemnizațiilor de care beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ, însă nu sunt reglementate documentele și modalitatea de obținere a indemnizațiilor la care pot avea acces medicii stomatologi care își exercită profesia fie ca titulari ai cabinetelor individuale, asociați în cadrul societăților medicale, indiferent dacă au sau nu au calitatea de angajatori, fie în calitate de persoană fizică independentă (entitate diferită de persoana fizică autorizată care se înregistrează la Registrul comerțului și care nu poate exercita profesii medicale în această calitate), ca urmare a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază profesionistul respectiv.

Suplimentar acestor măsuri, o categorie specială care mai trebuie avută în vedere este reprezentată de medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru care trebuie adoptate de urgență reglementări exprese prin care să se prevadă derogări de la   dispozițiile privitoare la respectarea programului de lucru, necesitarea de realizare a manoperelor de specialitate, amânarea reevaluării până la reluarea activității profesionale (existând la acest moment somații către medicii stomatologi efectuate de unele case de asigurări de sănătate județene pentru efectuarea acestui demers) inclusiv diminuarea obligațiilor de plată aferente evaluării, în condițiile în care acestea se realizează pe baza autoevaluării, luând în considerare și necesitatea suspendării contractului de furnizare a asistenței stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate.

S-a precizat că în contextul suspendării activităților în cabinetele de medicină dentară, toate aceste cabinete, respectiv medicii stomatologi și salariații acestora, nu mai au niciun venit realizat prin singura activitate posibilă și permisă unui cabinet de medicină dentară, respectiv furnizarea de servicii stomatologice.

Leave a Comment