În temeiul art. 534 și al art. 535 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
Art. I. Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005
privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 octombrie 2005, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Art. 1. Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România care exercită profesia de
  medic stomatolog au obligația de a achita lunar cotizația de membru după cum urmează:
  a) 60 de lei, începând cu 1 ianuarie 2021;
  b) 80 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022.”
 2. În tot cuprinsul deciziei sintagma „medic dentist” se înlocuiește cu sintagma „medic stomatolog”,
  iar sintagma „Colegiul Medicilor Dentiști din România” se înlocuiește cu sintagma „Colegiul Medicilor
  Stomatologi din România”.
  Art. II. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Leave a Comment