Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire
a răspândire a COVID-19, sunt adoptate următoarele:

Este considerată urgență stomatologică situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale
imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Codul
deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale prin Decizia nr. 15/2010.
American Dental Association (ADA) precizează că urgențele stomatologice pot pune în pericol
viața și necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea și pentru a atenua durerea sau infecția.
Urgențele stomatologice (medico-dentare) sunt următoarele:

 1. hemoragia postextracțională;
 2. durerea datorată pulpitei acute;
 3. durerea datorată parodontitei apicale acute;
 4. pericoronarita dinților incluși;
 5. alveolita postextracțională;
 6. celulitele / abcesele periosoase;
 7. fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgență);
 8. luxația articulației temporo-mandibulare;
 9. traumatisme dento-alveolare (luxații, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);
 10. gingvostomatita ulceronecrotică.
  Pentru tratamentul urgențelor stomatologice în contextul COVID-19, atât în cazul pacienților
  confirmați, cât și în cazul pacienților suspecți, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de
  reglementările legale în vigoare, la care suplimentar recomandăm:
  a) în sala de așteptare distanța între pacienți va fi de 2 m;
  b) însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica
  măsuri de decontaminare și dezinfecție;
  c) personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat
  pentru procedurile care generează aerosoli: mască N5 sau FFP2 standard/echivalent, halat
  impermeabil de unică folosință/combinezon, mănuși de unică utilizare, ochelari de
  protecție/vizieră;
  d) se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă
  o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică;
  nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu
  privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau
  diagnosticați cu infecție COVID-19.
  Urgențele stomatologice vor fi asigurate de către cabinetele de medicină dentară de urgență din
  cadrul UPU din structura spitalelor regionale și județene de urgență, care funcționează conform Ordinului
  ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor
  de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.
  În contextul în care personalul medical nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru
  realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului
  Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nu se poate desfășura activitatea de asistență stomatologică de urgență.

Leave a Comment