Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România
Str. Lainici nr. 9, sector 1, București, cod poștal 012251
Telefon: 0737.666.308 ▪ 0725.351.015 ▪ fax: 0314.334.586 ▪ E-mail: secretariat@cmdr.ro ▪ www.cmdr.ro
Cod fiscal: 16962265 ▪ cont: RO54 BREL 0700 0268 5RO1 1001 ▪ Libra Internet Bank, Sucursala Ștefan cel Mare
Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2| Recomandări măsuri detaliate Pagina 1 din 4
Anexa
la Decizia Biroului executiv național
nr. 25/3BExN/2020
Recomandări
cuprinzând unele măsuri detaliate
privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în
contextul infecției cu COVID-19
ATENȚIE!
Potrivit art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-
19, începând cu 22.03.2020, ora 22:00, activitatea în cabinetele de medicină dentară este
suspendată, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență. Prin urmare:
TRATAMENTELE stomatologice, altele decât cele de urgență, SUNT INTERZISE!
În stadiul actual al evoluției îmbolnăvirii cu COVID-19 pe teritoriul României, luând în considerare
riscul crescut de contaminare al medicului stomatolog, toți pacienții trebuie considerați potențial
infectați cu SARS-CoV-2 și orice pacient simptomatic trebuie considerat COVID-19 pozitiv.
Toate manoperele stomatologice (de prevenție, diagnostic și tratament) care nu presupun
intervenții stomatologice de urgență, vor fi amânate, iar pacienții care solicită efectuarea de
programări pentru manopere care nu sunt calificate de medicul stomatolog ca fiind de urgență,
raportat la Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020, vor fi informați asupra imposibilității
de preluare a solicitării acestora pe perioada suspendării temporare a activității, conform deciziilor
autorităților publice competente.
Având în vedere caracteristicile specifice ale asistenței stomatologice:

 1. riscul de contaminare cu SARS-CoV-2 între pacient și medicul stomatolog poate fi ridicat,
  medicii stomatologi fiind printre profesioniștii cei mai expuși la COVID-19;
 2. anumite manopere/proceduri de tratament stomatologic generează aerosoli (aer + apă
  pulverizată);
 3. aerosolii din cavitatea bucală devin contaminați (sânge, salivă, secreții pulmonare etc.) și sunt
  proiectați în afara cavității bucale;
 4. aerosolizarea picăturilor de salivă contaminează spațiul de tratament (unit dentar, suprafețe
  de lucru, pardoseală etc.);
  Actul terapeutic nu trebuie să devină un vector de transmitere a virusului!
  Orice cabinet stomatologic care asigură tratamentul de urgență stomatologică trebuie să respecte
  Normele privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină stomatologică
  aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1338/2007 și recomandările Colegiului
  Medicilor Stomatologi din România (CMSR) cuprinse în decizii adoptate de organele de conducere ale
  corpului profesional.
  DACĂ INFRASTRUCTURA CABINETULUI STOMATOLOGIC NU PERMITE
  efectuarea tratamentului urgențelor stomatologice în condiții de siguranță, cu aplicare imediată,
  SE RECOMANDĂ ÎNCHIDEREA TEMPORARĂ A CABINETULUI!
  CMSR | Decizia nr. 25/3BExN/2020
  Anexa | Recomandări pentru unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical
  Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2| Recomandări triaj și protecție Pagina 2 din 4
  I. Triajul epidemiologic al pacienților
  Triajul pacienților este cea mai importantă măsură de prevenție!
  Obiectivul principal îl reprezintă gestionarea de la distanță a unui număr cât mai mare de urgențe
  stomatologice:
  ▪ triajul pacienților de la distanță; medicul stomatolog curant este persoana cea mai capabilă
  să se ocupe de la distanță de efectuarea unui triaj corespunzător (cunoașterea pacientului,
  istoricul său medical și stomatologic, acces la fișa stomatologică, radiografii clinice anterioare
  etc.);
  ▪ fiecare cabinet stomatologic trebuie să asigure comunicarea cu pacienții, prin telefon, prin
  poșta electronică (e-mail) sau chiar să asigure teleconsultații/telemedicină;
  ▪ dacă consultația se realizează prin telemedicină, medicul stomatolog va asigura completarea
  corespunzătoare a fișei stomatologice a pacientului (vârstă, posibile comorbidități,
  absența/prezența alergiei la medicamente etc.);
  ▪ pot fi utilizate aplicații informatice specializate care pot ajuta în stabilirea diagnosticului prin
  telemedicină sau pot fi comunicate fotografii intra-orale prin mijloace electronice;
  ▪ pe cât posibil, se va recomanda și încuraja tratamentul de urgență prin recomandări medicale
  și/sau trimiterea unei rețete prin poșta electronică (e-mail);
  ▪ pacienții care primesc tratament printr-o rețetă prin mijloace electronice vor fi monitorizați
  electronic/telefonic pentru a se verifica evoluția simptomatologiei.
  Dacă este necesar ca pacientul să se prezinte la cabinetul stomatologic pentru efectuarea de
  tratamente stomatologice de urgență, trebuie luate în considerare următoarele:
  ▪ toți pacienții vor fi tratați ca potențiali purtători de virus!
  ▪ completarea de către pacienți și însoțitori a unui chestionar conținând cel puțin elementele
  minime prevăzute în modelul cuprins în anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr.
  11/3BExN/2020;
  ▪ pacienții simptomatici (conform definițiilor de caz actualizate publicate de Centrul Național
  de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate
  Publică la adresa http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov), pacienții aflați în izolare/carantină
  sau pozitivi confirmați cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) vor fi tratați doar în cabinetele
  stomatologice avizate de către direcțiile de sănătate publică în acest sens, în aplicarea
  dispozițiilor cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a direcțiilor de sănătate
  publică județene și a municipiului București aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr.
  1078/2010;
  ▪ programarea pacienților cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie
  cronică), care nu sunt simptomatici la începutul programului (pentru a se limita expunerea la
  alți pacienți);
  ▪ programarea pacienților simptomatici la sfârșitul programului (la fiecare sfârșit de jumătate
  de zi), pentru limitarea timpului de expunere;
  ▪ între programări este necesară planificarea unui timp pentru curățenia, dezinfecția și
  ventilarea corespunzătoare a cabinetului după fiecare programare (indiferent de categoria de
  pacienți);
  ▪ aplicarea protocolului de sterilizare a aeromicroflorei din cabinet, conform dispozițiilor
  Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016, folosind un echipament special – nebulizator și
  un produs biocid avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide, durata nebulizării fiind
  în funcție de cantitatea de biocid necesară, stabilită de producătorul substanței respective, în
  condițiile prevăzute în Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea
  stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr.
  17/3BExN/2020.
  CMSR | Decizia nr. 25/3BExN/2020
  Anexa | Recomandări pentru unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical
  Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2| Recomandări triaj și protecție Pagina 3 din 4
  II. Măsuri de protecție pentru pacienți și personalul medical
  Având în vedere ca aerosolii reprezintă un pericol pentru personalul medical ce lucrează în domeniul
  stomatologic și pentru toate persoanele care intră în cabinet pentru efectuarea tratamentelor
  stomatologice:
  Asumați-vă că puteți fi un purtător de virus și chiar un pericol pentru colegii dumneavoastră,
  pentru familie și pentru pacienți!
  Dat fiind faptul că aerosolii generați în urma tratamentelor stomatologice, saliva, mâinile și
  suprafețele contaminate sunt principalii transmițători ai virusului, respectarea următoarelor
  recomandări/precauții este de maximă importanță:
  ▪ limitarea expunerii personalului medical prin folosirea rațională a resursei umane;
  ▪ mâinile vor fi spălate cu apă și săpun și apoi dezinfectate cu soluții dezinfectante pe bază de
  alcool, conform tehnicii corecte aprobate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS)1;
  ▪ în afara manoperelor de tratament, evitarea pe cât posibil a contactului cu pacientul;
  ▪ evitarea pe cât posibil a contactului cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de
  mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții, etc), mobilierul, mânerele ușilor;
  ▪ atenție suplimentară pentru: mânerele ușilor, brațul RX + con, scaunul cu panou tactil, partea
  inferioară a tabletei, tastatura, mouse-ul computerului, mânerele dulapurilor.
  ▪ purtarea echipamentului de protecție individual corespunzător, conform prevederilor legale
  aplicabile și Recomandărilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea
  stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020;
  ▪ limitarea timpului petrecut în sala de așteptare de către pacienți;
  ▪ limitarea numărului de pacienți din sala de așteptare la 1 persoană în circumstanțe ideale;
  dacă mai există alte persoane în sala de așteptare, se va asigura menținerea unei distanțe de
  minim 1,5-2 metri între acestea;
  ▪ în sala de așteptare a cabinetelor stomatologice vor fi amplasate dispensere cu soluții
  dezinfectante (antiseptice tegumentare pe bază de alcool).
  ▪ instrumentarul și materialele necesare vor trebui aduse în cabinetul de tratament înainte de
  începerea procedurilor stomatologice;
  ▪ dacă există posibilitatea, alternarea efectuării tratamentelor în diferite cabinete;
  ▪ nu se vor efectua radiografii retroalveolare, deoarece produc multă salivă (de preferat OPG
  sau CT);
  ▪ permiterea accesului în camera de tratament doar a pacientului, cu excepția situațiilor
  speciale (copii, persoane dependente etc), caz în care se va limita accesul la o persoană
  însoțitoare;
  ▪ solicitați întotdeauna pacientului, când ajunge în cabinet, să se spele cu apă și săpun sau să
  folosească o soluție hidroalcoolică (HAS);
  ▪ medicul stomatolog trebuie să asigure obținerea consimțământului informat al pacientului,
  conform prevederilor legale;
  ▪ pacienții vor trebui să completeze chestionarul de evaluare a stării generale înainte de
  efectuarea tratamentului stomatologic.
  II.1. Precauții în timpul examinării sau tratamentului stomatologic de urgență
  ▪ înainte de începerea tratamentului, pacientul trebuie să clătească gura cu H2O2 (diluat 1%)
  sau Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină (recomandat până la 2 minute); Atenție, Iso-Betadina
  poate induce reacție alergică;
  ▪ limitarea la maxim a tratamentelor care pot provoca aerosoli;
  1 World Health Organization (WHO) – WHO Guidelines on hand hygiene in health care, 2009 –
  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=8013888D6E036C2
  1908510CAA03479E3?sequence=1.
  Ghidul OMS privind igiena mâinilor în unitățile medicale poate fi consultat, în limba română, la adresa:
  http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/GHID-OMS-IGIENA-MAINILOR.pdf.
  CMSR | Decizia nr. 25/3BExN/2020
  Anexa | Recomandări pentru unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical
  Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2| Recomandări triaj și protecție Pagina 4 din 4
  ▪ dacă se folosește instrumentarul rotativ se recomandă setarea debitului apei la minimul
  necesar;
  ▪ dacă se utilizează instrumentar rotativ: sterilizare completă a pieselor înainte de reutilizare
  (autoclav) sau utilizați piese de unică folosință;
  ▪ utilizarea unei aspirații eficiente;
  ▪ oricând este posibil, se recomandă folosirea sistemului de izolare cu digă, acesta reduce
  semnificativ proiecția picăturilor de salivă;
  ▪ dacă este necesară sutura, se recomandă utilizarea unui fir resorbabil;
  ▪ pentru a limita expunerea medicului stomatolog este recomandat ca acesta să stea în spatele
  pacientului.
  II.2. Precauții după efectuarea tratamentelor stomatologice de urgență
  ▪ la sfârșitul tratamentului, pacientul trebuie să clătească gura cu H2O2 (diluat 1%) sau
  Clorhexidină 2% sau Iso-Betadină (recomandat până la 2 minute); Atenție: Iso-Betadina poate
  induce reacție alergică;
  ▪ dacă nu se produc aerosoli, masca tip N95, FFP2, FFP3, trebuie refolosită (maxim 4 ore) – nu
  atingeți exteriorul atunci când scoateți/puneți masca de protecție;
  ▪ se vor respecta procedurile de sterilizare a materialelor reutilizabile, iar materialele de unică
  folosință vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru
  aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
  și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile
  rezultate din activități medicale;
  ▪ dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin
  pulverizare;
  ▪ după tratament, personalul medical se va dezechipa de echipamentul de protecție în afara
  cabinetului contaminat, într-o încăpere cu această destinație (echipamentul se va plasa în sac
  galben etichetat cu pictograma risc biologic).
  II.3. Precauții de protecție între tratamente pacienți
  ▪ păstrați masca tip N95, FFP2, FFP3 pentru cel mult 4 ore, cu excepția cazului în care este
  contaminată prin stropi de sânge, salivă, aerosolizare;
  ▪ schimbați mănușile, curățați ochelarii de protecție, dacă este posibil să vă schimbați
  echipamentul de protecție;
  ▪ spălați mâinile cu apă și săpun sau realizați dezinfecția cu soluție hidroalcoolică înainte de a
  pune mănuși;
  ▪ asigurați aerisirea/ventilația foarte bună a cabinetului de tratament (ușă/fereastră deschise)
  și dezinfectarea riguroasă a suprafețelor (unit dentar, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de
  suprafață conform standardelor.

Leave a Comment